• 078 05 40 00


Privacybeleid voor de website van Portakabin

Dit privacybeleid voor de website gaat van kracht op 25 mei 2018

Inleiding
Het is belangrijk dat u begrijpt wie er verantwoordelijk is voor het veilig houden van uw persoonsgegevens. De website https://www.portakabin.be/nl/ wordt beheerd door Portakabin Limited ("wij" of "ons"). Wij zijn de "gegevensverantwoordelijke" voor alle verzamelde persoonsgegevens die gebruikt worden met als doel de verstrekking van deze website en voor andere doeleinden die uiteengezet zijn in dit privacybeleid voor de website in overeenkomst met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU 2016/679 en de Wet op de gegevensbescherming van 2018.   Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn om te beslissen hoe en waarom uw persoonsgegevens gebruikt worden en om ervoor te zorgen dat uw gegevens op een wettige en veilige manier behandeld worden.

Ons Comité voor Gegevensbeveiliging draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij Portakabin om te verzekeren dat dit privacybeleid voor de website, alsook de wetgeving worden nageleefd. U kunt contact opnemen met ons Comité voor Gegevensbeveiliging door een e-mail te sturen naar  datacontroller@portakabin.com .  

Uw gegevens veilig houden
Bij Portakabin vinden we het erg belangrijk dat uw persoonsgegevens veilig en beveiligd worden gehouden en dat ze behandeld worden in overeenstemming met de huidige wetgeving. Dit privacybeleid voor de website bevat belangrijke informatie en we willen u graag vragen het aandachtig te lezen. Er worden details gegeven over:

 • de persoonsgegevens die wij over u verzamelen;
 • de redenen en de manieren waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden;  
 • met wie uw informatie gedeeld kan worden;
 • uw rechten met betrekking tot die gegevens; en
 • andere zaken die wij belangrijk vinden met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Wie zijn wij?
De hoofdactiviteit van Portakabin Limited is de verhuur en de verkoop van modulaire en verplaatsbare gebouwen.

Verzameling van uw gegevens  

Gegevens die we krijgen van u of via uw gebruik van onze website
Wij verzamelen sommige gegevens direct van u, wanneer u een vraag naar ons stuurt, contact met ons opneemt via e-mail, een brochure aanvraagt, deelneemt aan een van onze wedstrijden, commentaar of een vraag indient op de pagina 'Contact met ons opnemen' op onze website of een klantenenquête invult.  

Deze gegevens omvatten de volgende zaken: 

 • volledige naam;
 • bedrijfsnaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • postcode;
 • functie;
 • informatie over u die betrekking heeft tot uw project (als u ervoor gekozen hebt die te verstrekken) en
 • marketingvoorkeuren.

Er kunnen zich gelegenheden voordoen waarop we ook informatie verzamelen die u ons op vrijwillige basis verstrekt. Dit komt voor als u bijvoorbeeld contact met ons opneemt met vragen, klachten, commentaar of lof of als u informatie over uzelf plaats op openbare ruimten van verschillende socialemediaplatforms ("gegevens verzameld op vrijwillige basis").

Opmerking: we verzamelen geen informatie die betrekking heeft op uw betaalgegevens, zoals uw kredietkaart-/betaalkaartgegevens.  

Wij verzamelen gegevens over uw gebruik van https://www.portakabin.be/nl/ aan de hand van cookies en soortgelijke technologieën. Deze gegevens omvatten uw surfgeschiedenis, IP-adressen, apparaatidentificatoren en informatie over de duur die u doorgebracht hebt op bepaalde pagina's of over op welke pagina's u geklikt hebt ("gedragsgegevens"). U kunt hierover gedetailleerdere informatie vinden in de onderstaande paragraaf "Cookies en tracering" van dit privacybeleid voor de website.  

Wij verzamelen en gebruiken ook informatie over eventuele servicefouten of onderbrekingen die zich kunnen hebben voorgedaan wanneer u op onze site was, zodat we oplossingen kunnen creëren en technische verbeteringen kunnen uitvoeren aan https://www.portakabin.be/nl/

Gegevens van derde partijen

Wij verzamelen af en toe ook bepaalde gegevens over u van derde partijen ("gegevens van derde partijen"). Deze zijn afkomstig van:

 • andere bedrijven die uw toestemming hebben gekregen om gegevens met ons te delen, zoals reclamebureaus of andere bedrijven waarvan u geassocieerde producten of diensten hebt gekocht;  
 • onderzoekspanels die marktonderzoek voor ons uitvoeren dat de verzameling van persoonsgegevens kan omvatten om het onderzoek mogelijk te maken. Deze gegevensverzameling zal onderhevig zijn aan de privacybeleiden van die onderzoekspanels. De informatie die aan ons verstrekt wordt door de onderzoekspanels wordt normaal gezien verstrekt op anonieme basis. We gebruiken de gegevens van dit onderzoek om: 
  • de evaluatie van onze prestaties mee te delen en om onze producten en diensten, waaronder reclame, te ontwikkelen;
  • te informeren over onze marketing- en promotieactiviteiten;
 • derdepartijgegevensproviders met een goede reputatie, zoals Mint UK (Bureau Van Dijk) die we gescreend hebben. De gegevens die we verkrijgen van deze providers zijn door hen verzameld aan de hand van openbaar verkrijgbare dossiers, zoals de kiezerslijst or met uw toestemming aan de hand van enquêtes of andere merken of bedrijven waarmee u communiceert. Als deze derde partijen over dergelijke informatie beschikken, kan deze informatie gegevens bevatten zoals: 
  • naam;
  • functie;
  • bedrijfsnaam en -adres;
  • locatie;
  • e-mailadres;
  • telefoonnummers;

Wij verzamelen ook openbaar verkrijgbare informatie van socialenetwerksites, zoals Twitter, Linkedin en Facebook bijvoorbeeld via de functie 'vind ik leuk', gedeelde berichten, tweets en berichten over Portakabin. Wij verkrijgen deze informatie aan de hand van derdepartijsoftware en ze is volledig geanonimiseerd, zodat we niet kunnen zien wie er de informatie geplaatst heeft. Soms kan het echter voorkomen dat we personen identificeren, maar dat gebeurt uitsluitend met het oog op interne analyses.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Het is belangrijk dat u begrijpt hoe en waarom we de persoonsgegeven die we over u verzamelen, gebruiken.

We zullen uw persoonsgegevens verzamelen:

 • om de nodige stappen te ondernemen ter voorbereiding van een boekingsovereenkomst of ter nakoming van onze verplichtingen onder deze overeenkomst om:  
  • de door u gedane bestellingen te behandelen;
  • alle andere transacties die door u geautoriseerd zijn te verwerken;
 • om de nodige stappen te nemen ter voorbereiding van een wedstrijd waarvoor u zich hebt ingeschreven of ter nakoming van de verplichtingen van deze wedstrijd, bijvoorbeeld door contact met u op te nemen om u op de hoogte te stellen dat u een prijs gewonnen hebt of door uw adres te gebruiken om die prijs naar u te sturen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden van de relevante wedstrijd en zullen onderhevig zijn aan de algemene voorwaarden van die wedstrijd waarvan u op de hoogte gesteld zult worden wanneer u zich inschrijft voor de wedstrijd.  
 • om u, indien u een klant bent, u met uw toestemming:  
  • op de hoogte te stellen van speciale aanbiedingen;
  • te voorzien van marketinginformatie die volgens ons interessant kan zijn voor u;  
 • waarbij we een legitiem belang hebben om:
  • een onderzoek/ontwikkeling aangaande een product of klanten uit te voeren (via e-mail, telefoon, fax of post). Wij gebruiken de persoonsgegevens om uw antwoord op onze enquêtes te evalueren met als doel de inzichten en informatie te analyseren om ons in staat te stellen onze producten en dienstens te verbeteren (waaronder de aanpassing van onze website naargelang uw interesses)
  • als u een vertegenwoordiger van een bedrijf bent:
   • om u op de hoogte te stellen van speciale aanbiedingen;
   • om u te voorzien van marketinginformatie die volgens ons interessant kan zijn voor u;
  • om te antwoorden op commentaar of een vraag die u ons ingediend hebt via de pagina 'Contact met ons opnemen’ op onze website;
  • om een algemeen beeld te krijgen van u en de types producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn ("uw profiel"). Wij kunnen gebruik maken van profilering om uw profiel te creëren en u zo te voorzien van beter aangepaste en toegesneden ervaringen op onze website en om de advertenties/informatie die u te zien krijgt te kunnen verstrekken;
  • archiefgegevens die een historische of statistische waarde kunnen hebben. Deze gegevens kunnen vervolgens gebruikt worden in de toekomst voor interne doeleinden of we kunnen er derde partijen toegang tot geven voor onderzoeksdoeleinden ("historische gegevens"). Deze gegevens kunnen de op vrijwillige basis verzamelde gegevens die u verstrekt hebt, bevatten. We zullen enkel persoonsgegevens vastleggen die al openbaar verkrijgbaar gemaakt zijn op onze website op die manier en voor die doeleinden. Wanneer er kopieën van de website gearchiveerd worden, zullen we waar dat mogelijk is, persoonsgegevens anonimiseren of verwijderen. De gegevens die we bewaren in ons archief worden van tijd tot tijd geëvalueerd en gegevens die niet langer interessant voor ons zijn, zullen verwijderd of geanonimiseerd worden. 

*Ons gebruik van de notie legitiem belang zal uw belang of fundamentele rechten en vrijheden niet ondermijnen.


Hoe gebruiken we geanonimiseerde gegevens
Wij gebruiken geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens voor bepaalde doeleinden, zoals om ons te helpen te begrijpen welke type inhoud gebruikers leuk vinden en om die te delen met reclamebureaus, zodat ze te weten kunnen komen hoe efficiënt hun advertenties zijn. Wanneer deze gegevens gebruikt worden voor deze doeleinden, kunnen u of andere gebruikers niet geïdentificeerd worden.


Hoe gebruiken we uw gegevens voor marketing- en reclamedoeleinden? 

Marketinge-mails
Als u een klant bent en u zich ingeschreven hebt om marketing via e-mail van ons te ontvangen of als u een vertegenwoordiger van een bedrijf bent en ons niet op hoogte gesteld hebt dat u geen marketing via e-mail van ons wenst te ontvangen, zullen we uw e-mailadres gebruiken om u informatie te sturen, zoals nieuwsbrieven, informatie over producten en diensten, nieuws uit de sector en wedstrijden, alsook alle andere relevante informatie die volgens ons interessant kan zijn voor u en/of die onze aanbiedingen aan u zullen verbeteren. U kunt er te allen tijde voor kiezen deze marketinge-mails niet te ontvangen door ofwel de uitrschrijvingsinstructies te volgen in om het even welke marketinge-mail van ons of door een e-mail te sturen naar webmaster@portakabin.com . Het kan tot 14 dagen in beslag nemen, voordat uw voorkeurswijziging van kracht gaat en de wijziging zal geen invloed hebben op marketinge-mails die al gepland zijn om in de toekomst verzonden te worden. Als u ervoor kiest geen marketinge-mails te ontvangen, kan het zijn dat we u nog af en toe servicecommunicaties zullen e-mailen, zoals informatie over wijzigingen aan onze diensten.


Het gebruik van andere platforms om onze producten en diensten te promoten

Het kan zijn dat inhoud verschijnt op sites van derde partijen uitsluitend op basis van uw gedrag op deze sites (als u bijvoorbeeld ons merk of de inhoud ervan 'leuk vindt’ op LinkedIn of u bent op onze site geweest, dan kan het zijn dat u later onze advertenties te zien krijgen op andere websiteplatforms) of op basis van het gedrag van personen in uw netwerken (als er bijvoorbeeld een contact in uw LinkedIn-netwerk ons merk of de inhoud ervan 'leuk vindt’ op LinkedIn, kan dit verschijnen in uw newsfeed). Deze merkberichten worden beheerd door de site van derde partij, maar u kunt mogelijk in staat zijn uw voorkeuren te updaten op het platform van die derde partij om te vermijden dat deze berichten verschijnen in de toekomst (raadpleeg a.u.b. de onderstaande paragraaf "Cookies en tracering" die van toepassing is op het gebruik van onze website, maar ook nuttig kan zijn).

 
Met wie delen we uw gegevens?

In sommige omstandigheden moeten we uw
persoonsgegevens delen met nauwkeurig gescreende derde partijen, bijvoorbeeld wanneer we derdepartijleveranciers gebruiken om diensten uit te voeren namens ons. Deze derde partijen omvatten de volgende: 

 • derdepartijdienstverleners die ons helpen bij het beheer van onze klantendatabase en de verwerking van vraagformulieren; 
 • andere dienstverleners zoals providers van informatiebeveiliging die ons helpen onze IT-systemen te beheren en ervoor zorgen dat ze beveiligd zijn; en
 • derdepartijmarketing- en reclamebureaus om te verzekeren dat onze marketing en reclame op een efficiënte manier verstrekt wordt in overeenstemming met dit privacybeleid voor de website.

We zullen uw persoonsgegevens delen met de volgende categorieën van ontvangers voor de volgende doeleinden: 

 • derdepartijplatforms zodat we in staat zijn u aanbevelingen voor onze inhoud en diensten te sturen via deze platforms, zoals er beschreven staat in de paragraaf "Gebruik van andere platforms om onze producten en diensten te promoten" hierboven en
 • derdepartijmediabedrijven, in welk geval er gegevens gedeeld zullen worden in gepseudonimiseerde vorm zoals er beschreven staat in de bovenstaande paragraaf "Waarvoor gebruiken we uw gegevens?" van dit   privacybeleid van de website.

We zullen uw persoonsgegevens ook delen met derde partijen in de volgende omstandigheden: 

 • wanneer u ons uw specifieke toestemming hebt gegeven om uw gegevens te delen met een bepaalde derde partij;
 • wanneer we dat vereist zijn of wanneer er ons toegestaan is dit te doen door de wet of om onze rechten of de rechten van een derde partij te beschermen.

We dragen uw persoonsgegevens niet over naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en slaan ze er ook niet op. In sommige gevallen kunnen derde partijen waarmee we uw gegevens delen dat wel doen als onderdeel van hun diensten aan ons. In het geval dat uw persoonsgegevens gedeeld worden buiten de EER, zullen we verzekeren dat de gepaste beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd worden om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.  

Als u inhoud van www.portakabin.co.uk deelt op sociale media via de deelknoppen voor sociale media op onze site, zal het relevante socialemediaplatform weten op welke pagina u zich bevindt, zodat die pagina gedeeld kan worden. Het gebruik van die informatie zal beheerst worden door het eigen privacybeleid van dat socialemediaplatform en als u klikt op de "deelknoppen” zullen er geen andere persoonsgegevens gedeeld worden tussen Portakabin en het platform.  

Hoelang zullen we uw persoonsgegevens bewaren
We zullen de persoonsgegevens bewaren voor zolang dat nodig is voor het originele doeleinde waarvoor ze verzameld zijn. Neem voor meer informatie over specifieke bewaarperioden a.u.b. contact op met datacontroller@portakabin.com .

Onze praktijk op het gebied van informatiebeveiliging
Portakabin Limited heeft beleidslijnen en procedures geïmplementeerd om uw informatie te beschermen en ervoor te zorgen dat enkel geautoriseerd personeel toegang heeft tot de informatie, dat de informatie behandeld en opgeslagen wordt op een veilige en verantwoorde manier en dat alle systemen die toegang hebben tot de informatie de nodige beveiligingsmaatregelen in plaats hebben. Om dit te bereiken hebben alle werknemers, aannemers en onderaannemers functies en verantwoordelijkheden die gedefinieerd staan in deze beleidslijnen en procedures.

Alle werknemers, aannemers en onderaannemers krijgen de nodige opleidingen en hulpmiddelen om te verzekeren dat ze deze verantwoordelijkheden begrijpen.

Naast deze operationele maatregelen maken we ook gebruik van een reeks technologieën en beveiligingssystemen om de beleidslijnen te versterken.

Er worden regelmatig kwetsbaarheidstesten uitgevoerd om te verzekeren dat deze maatregelen geschikt zijn. Er worden regelmatig audits gepland om zwakke punten en niet-naleving te identificeren. Bovendien worden alle onderdelen van de organisatie constant gemonitord en getest om problemen te identificeren voordat ze zich voordoen.

Uw rechten
In deze sectie wordt er gedetailleerde informatie gegeven over uw rechten onder de gegevensbeschermingswetten en de manier waarop u ze kunt uitoefenen. Om de verzoeken die hieronder staan te verwerken kan het nodig zijn dat we voor uw eigen veiligheid uw identiteit moeten verifiëren. In dergelijke gevallen zullen we uw antwoord nodig hebben, zodat u dit recht kunt uitoefenen. Het kan ook zijn dat we bijkomende informatie nodig hebben om ons te helpen de specifieke gegevens in uw verzoek te lokaliseren.

We zullen zo spoedig mogelijk antwoorden op een verzoek om uw rechten uit te oefenen en niet later dan een maand na het ontvangen van uw verzoek en van alle nodige identificatiebewijzen of bijkomende informatie. Voor bijzonder moeilijke of ingewikkelde verzoeken of als u een groot aantal verzoeken hebt ingediend, kan het tot drie maanden duren om te antwoorden. In dergelijke gevallen zullen we u zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen en uitleggen waarom het langer duurt.

Het recht op toegang tot de informatie over u waarover we beschikken
U kunt op om het even welk moment contact met ons opnemen om toegang te verzoeken tot de informatie over u waarover we beschikken, alsook om te vragen waarom we over die informatie beschikken, wie er toegang heeft tot die informatie en waar we die informatie verkregen hebben. Een verzoek voor uitoefening van dit recht wordt een "toegangsverzoek van de betrokkene” genoemd.

Het recht op bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens
U hebt het recht om te verzoeken dat Portakabin Limited stopt met de verwerking van uw gegevens. Nadat we het verzoek ontvangen hebben, zullen we contact met u opnemen en u informeren of we al dan niet uw verzoek kunnen inwilligen of of we ons al dan niet kunnen baseren op legitieme rechtsgronden om door te gaan met de verwerking. Als gegevens niet langer door ons gebruikt worden, kunnen we ze toch blijven bewaren om onze andere rechten te eerbiedigen.   Als er dwingende legitieme rechtsgronden zijn om door te gaan met de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen we de verwerking verderzetten. In andere gevallen zullen we de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten.   

Rechten inzake beperkte verwerking
U kunt vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt in sommige omstandigheden, bijvoorbeeld als uw persoonsgegevens mogelijk onnauwkeurig zijn of als ze geverifieerd moeten worden of als we de gegevens niet langer nodig hebben, maar ze moeten bewaren zodat u uw wettelijke rechten kunt uitoefenen. Als we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken, betekent dit dat we ze enkel opslaan. We kunnen ze niet langer verwerken, tenzij we daarvoor uw toestemming krijgen, tenzij we een recht moeten uitoefenen in een rechtsvordering of tenzij er een derde partij of het publiek beschermd moet worden.

Het recht om ons te vragen niet meer contact met u op te nemen via directe marketing
U hebt het recht ons te verzoeken niet meer contact met u op te nemen via directe marketing of reclame. Om uw verzoek te verwerken kan het nodig zijn dat we voor uw eigen veiligheid uw identiteit moeten verifiëren. U kunt de optie 'uitschrijven' in onze e-mailmarketingcommunicaties gebruiken om ervoor te kiezen geen e-mailmarketing meer te ontvangen. Opmerking: het kan een korte tijd in beslag nemen, voordat uitschrijvingsverzoeken ingewilligd worden.  

Het recht op de correctie en update van de informatie over u waarover we beschikken
Als de gegevens over u waarover we beschikken niet meer actueel, onvolledig of onjuist zijn, kunt u ons daarvan op de hoogte stellen en zullen we verzekeren dat ze geactualiseerd worden, nadat we geverifieerd hebben of de nieuwe gegevens die u ons verstrekt hebt, juist zijn.

Het recht op verwijdering van uw informatie
Als u van mening bent dat we niet langer uw gegevens mogen gebruiken of dat we uw gegevens illegaal gebruiken, kunt u verzoeken om de gegevens waarover we beschikken te laten verwijderen. Wanneer we uw verzoek ontvangen, zullen we bevestigen of de gegevens verwijderd zijn of u op de hoogte stellen van de reden waarom ze niet verwijderd kunnen worden. Als er door de wet vereist worden uw verzoek in te willigen, zullen we uw gegevens volledig anonimiseren, zodat ze niet langer persoonsgegevens zijn en ze niet meer gebruikt kunnen worden om u te identificeren.

Het recht op portabiliteit van de gegevens
U hebt het recht om te verzoeken dat we uw gegevens overdragen naar een andere gegevensverantwoordelijke. Zodra we uw verzoek ontvangen, zullen we het inwilligen, indien dat mogelijk is.  

Toestemming
In die gevallen waarin we uw toestemming nodig hebben om over uw informatie te beschikken, zullen we u vragen een vakje aan te vinken op alle formulieren waarop uw toestemming vereist is.   U verklaart door deze vakjes aan te vinken dat u geïnformeerd bent over de redenen waarom Portakabin Limited de informatie verzamelt, de manieren waarop ze gebruikt zal worden, de bewaarperiode, alsook over welke andere personen er toegang tot zullen hebben en wat uw rechten zijn als betrokkene.  

Als u de hierboven vermelde rechten wilt uitoefenen, stuur a.u.b. een e-mail naar   datacontroller@portakabin.com

Cookies en tracering

Wat zijn ‘Cookies’?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiel apparaat gedownload worden, wanneer u een website bezoekt of een applicatie gebruikt.   Uw webbrowser (zoals Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome) stuurt vervolgens bij elk volgend bezoek deze cookies terug naar de website of de applicatie, zodat de website of de applicatie u kan herkennen en zaken zoals gepersonaliseerde details of gebruikersvoorkeuren kan onthouden.  

Cookies zijn erg handig en dankzij hun verschillende functies helpen ze uw ervaring op websites zo vlot mogelijk te maken. Dankzij cookies kunt u bijvoorbeeld efficiënt surfen naar verschillende webpagina's, terwijl ze uw voorkeuren onthouden en onze marketing- en advertentiecampagnes efficiënter maken door op interesses gebaseerde advertenties die gepersonaliseerd zijn op basis van uw interesses te verstrekken en uw ervaring over het algemeen te verbeteren.   Ze kunnen er ook voor zorgen dat de advertenties die u online te zien krijgt, relevanter zijn voor u en voor uw interesses.  

Er bestaan twee types cookies, sessiecookies en permanente cookies, afhankelijk van hoelang ze worden gebruikt:

 • Sessiecookies worden slechts gebruikt gedurende de sessie waarin u online bent en verdwijnen van uw computer of apparaat wanneer u uw browser sluit.
 • Permanente cookies blijven op uw computer of apparaat nadat de browser gesloten is en blijven er zolang zoals er gespecificeerd is in het cookie. Deze permanente cookies worden geactiveerd iedere keer dat u de site bezoekt die het cookie gegenereerd heeft.

In de meeste gevallen hebben we uw toestemming nodig voor het gebruik van cookies op deze website. Wanneer het cookie essentieel is voor ons om u van een verzocht product of service te voorzien, hebben we uw toestemming niet nodig.

Toestemming
Als u onze website bezoekt wanneer uw browser zo ingesteld is dat hij cookies aanvaardt, zullen we dit interpreteren als uw toestemming voor ons gebruik van cookies en andere soortgelijke technologieën, zoals er beschreven wordt in dit privacybeleid voor de website. Als u in de toekomst van gedachte verandert en niet meer wenst dat we cookies gebruiken, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen, zodat cookies geweigerd worden of volledig uitgeschakeld worden.  

Wanneer u onze website gebruikt, ofwel via een webbrowser of via een apparaat, zijn de volgende 4 categorieën van cookies van toepassing:
1.‘Strikt noodzakelijke’ cookies
2. Functionele cookies
3. Analysecookies
4. Derdepartijcookies

Hoe kan ik cookies uitschakelen
Als u geen cookies wenst te ontvangen, kunt u uw browserinstellingen wijzigen, zodat cookies niet langer aanvaard worden. Als u dit doet, houd er a.u.b. rekening mee dat u bepaalde functies van deze website niet zult kunnen gebruiken.   Als u ervoor kiest geen doelgerichte advertenties te ontvangen, zult u nog steeds advertenties te zien krijgen op www.portakabin, co.uk, maar zij zullen niet naargelang uw voorkeuren aangepast zijn. Bezoek a.u.b. de sectie over cookies op de webpagina van de commissaris voor informatiebeheer voor meer informatie over cookies: https://ico.org.uk/for-the-public/online/cookies/ .

Vragen van klanten
Wanneer er met Portakabin Limited contact wordt opgenomen met een vraag, zal het de naam van de entiteit en de contactgegevens enkel bijhouden om de vraag te behandelen.

Op de online formulieren zijn dezelfde cookies en tracering van toepassing als op de rest van de website (raadpleeg de bovenstaande paragraaf “Cookies en tracering” van dit privacybeleid voor de website voor meer informatie).

Het kan zijn dat aan ons gerichte telefoonoproepen opgenomen worden om de belangen van alle partijen te beschermen. De opnamen van de telefoongesprekken worden na 28 dagen verwijderd, tenzij ze nodig zijn voor lopende acties.  

Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Als u vragen hebt over dit privacybeleid voor de website en/of onze verwerking van uw gegevens of als u een van de hierboven vermelde rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met onze functionaris inzake gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar datacontroller@portakabin.com

Klachtenprocedure
Indien u ontevreden bent over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerkt hebben, kunt u een klacht indienen bij de functionaris van de commissaris voor informatiebeheer (ICO), die de naleving van de gegevensbescherming reguleert in het VK. Raadpleeg de volgende website voor details over hoe u dit kunt doen  www.ico.org.uk
.  

Wijzigingen aan het privacybeleid voor de website
We kunnen van tijd tot tijd dit privacybeleid voor de website wijzigen. U moet dit privacybeleid voor de website regelmatig bekijken om te verzekeren dat u de recentste versie kent die van toepassing zal zijn iedere keer dat u de website bezoekt. Het kan ook zijn dat u via e-mail op de hoogte gebracht wordt over belangrijke wijzigingen.

Het beleid is bijgewerkt op 25 mei 2018
Gratis Downloads

078 05 40 00

© Portakabin 2021 | Portakabin Belgium, Avenue de l'Industrie 16, 1420 Braine-l'Alleud, Belgium, T.V.A. / B.T.W. BE0427.572.040, RPM Nivelles.
Portakabin België : Schaarbeekstraat 15, 9120 Melsele, Belgium.

A branch of Portakabin Limited, a company registered in England and Wales, company number 685303.
Portakabin Limited Registered Office Address: Yorkon House, New Lane, Huntington, York, YO32 9PT | T: 078 05 40 00

COOKIEBELEID

We gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Lees meer over ons privacy- en cookiesbeleid.
DOORGAAN